Zusammenleben

Ve věci údajného systematického porušování presumpce neviny a porušování směrnice (EU) 2016/343 v Bulharsku 

Radosveta Vassileva
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
83 Supporters 83 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Předkladatelka petice je znepokojena údajným systematickým porušováním Listiny základních práv Evropské unie, zejména jejích článků 47 a 48 a přetrvávajícím porušováním směrnice (EU) 2016/343, kterou se posilují některé aspekty presumpce neviny a právo být přítomen při trestním řízení před soudem, ze strany Bulharska. Tvrdí, že směrnice nebyla řádně provedena v bulharském právu a že Bulharsko nepřijalo prováděcí právní předpisy. Podle předkladatelky Bulharsko rovněž porušilo některá ustanovení směrnice mimo jiné předpojatými prohlášeními proti podezřelým osobám a demonstrativním zatýkáním. Předkladatelka uvádí, že podle výroční zprávy Evropského soudu pro lidská práva za rok 2017 Bulharsko patří mezi země, které Evropskou úmluvu o lidských právech porušují nejvíce.

Thank you for your support, Radosveta Vassileva

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international