Zusammenleben

Syyttömyysolettaman väitetystä systemaattisesta rikkomisesta ja direktiivin (EU) 2016/343 rikkomisesta Bulgariassa 

Radosveta Vassileva
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
83 Supporters 83 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Vetoomuksen esittäjä on huolestunut perusoikeuskirjan, erityisesti sen 47 ja 48 artiklan, väitetystä systemaattisesta rikkomisesta sekä eräiden syyttömyysolettamaan liittyvien näkökohtien ja läsnäoloa oikeudenkäynnissä koskevan oikeuden lujittamisesta rikosoikeudellisissa menettelyissä annetun direktiivin (EU) 2016/343 jatkuvasta noudattamatta jättämisestä Bulgariassa. Hän väittää, että direktiiviä ei ole saatettu asianmukaisesti osaksi Bulgarian lainsäädäntöä ja että Bulgaria ei ole hyväksynyt täytäntöönpanolainsäädäntöä. Vetoomuksen esittäjän mukaan Bulgaria on myös rikkonut joitain direktiivin säännöksiä antamalla asenteellisia lausuntoja epäillyistä ja tekemällä näytöspidätyksiä. Vetoomuksen esittäjä ilmaisee, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen vuosikertomuksen 2017 mukaan Bulgaria on kärkisijoilla Euroopan ihmisoikeussopimuksen rikkojana.

Thank you for your support, Radosveta Vassileva

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international