Zusammenleben

относно предполагаеми системни нарушения на презумпцията за невиновност и нарушения на Директива (ЕС) 2016/343 в България 

Radosveta Vassileva
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
83 Supporters 83 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Time remaining 3 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Вносителката на петицията изразява загриженост във връзка с предполагаеми системни нарушения от страна на България на Хартата на основните права, по-специално членове 47 и 48 от нея, и системно неспазване на Директива (ЕС) 2016/343 относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство. Тя твърди, че директивата не е правилно транспонирана в българското законодателство и че България не е приела законодателство за прилагане. Според вносителката на петицията България нарушава и някои от разпоредбите на директивата с предубедени изказвания срещу заподозрени лица и показни арести. Вносителката на петицията посочва, че според годишния доклад на Европейския съд по правата на човека за 2017 г. България е на предни позиции по отношение на нарушенията на Европейската конвенция за правата на човека.

Thank you for your support, Radosveta Vassileva

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international