W sprawie niezgodności reform sądownictwa w Polsce z prawem UE  

J. S.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Składający petycję wzywa Komisję Europejską do powstrzymania reform sądownictwa w Polsce, które prowadzone są od 2,5 roku. Jego zdaniem zmiany w systemie sądownictwa wprowadzone przez obecny rząd są sprzeczne z prawem UE: Trybunał Konstytucyjny został praktycznie pozbawiony możliwości działania, a podstawowe prawa i wolności zagwarantowane w art. 3 ust. 3 TUE są naruszane. Co więcej, rozdział władzy, rządy prawa i prawo do sprawiedliwego procesu są zagrożone z powodu dominacji władzy wykonawczej. Składający petycję odnosi się do art. 47 Karty praw podstawowych i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (sprawa C-64/16).

Thank you for your support, J. S.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international