Par Polijas tiesu sistēmas reformu neatbilstību ES tiesību aktiem 

J. S.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas Komisiju apturēt tiesu sistēmas reformas Polijā, kas norisinājušās pēdējos divarpus gadus. Viņš uzskata, ka pašreizējās valdības ieviestās tiesu sistēmas reformas ir pretrunā ES tiesību aktiem, proti, Konstitucionālā tiesa ir kļuvusi praktiski nefunkcionāla, un tiek pārkāptas LES 3. panta 3. punktā noteiktās pamattiesības un pamatbrīvības. Turklāt izpildvaras pārākuma dēļ tiek apdraudēts pilnvaru sadalījums, tiesiskums un tiesības uz taisnīgu tiesu. Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz Pamattiesību hartas 47. pantu un Eiropas Savienības Tiesas judikatūru (lieta C-64/16).

Thank you for your support, J. S.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international