Rechtstaatlichkeit

относно несъвместимост на полските съдебни реформи с правото на ЕС 

J. S.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията призовава Европейската комисия да прекрати реформите в съдебната система в Полша, провеждани през последните две години и половина. Според него промените в съдебната система, въведени от настоящото правителство, са в разрез с правото на ЕС: Конституционният съд практически не се използва, а основните права и свободи, гарантирани от член 3, параграф 3 от Договора за ЕС, се нарушават. Освен това разделението на властите, принципите на правовата държава и правото на справедлив съдебен процес са заплашени от върховенството на изпълнителната власт. Вносителят на петицията се позовава на член 47 от Хартата на основните права и на съдебната практика на Съда на Европейския съюз (дело C-64/16).

Thank you for your support, J. S.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international