O nesúlade poľských reforiem súdnictva s právom EÚ  

J. S.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Predkladateľ petície vyzýva Európsku komisiu, aby zastavila reformy súdnictva v Poľsku, ktoré prebiehajú už dva a pol roka. Domnieva sa, že zmeny súdneho systému, ktoré zaviedla súčasná vláda, sú v rozpore s právom EÚ: ústavný súd bol prakticky znefunkčnený a základné práva a slobody zaručené podľa článku 3 ods. 3 ZEÚ sa porušujú. Navyše rozdelenie právomocí, zásada právneho štátu a právo na spravodlivý proces sú z dôvodu nadradenosti výkonnej moci ohrozené. Predkladateľ odkazuje na článok 47 Charty základných práv a judikatúru Súdneho dvora Európskej únie (vec C-64/16).

Thank you for your support, J. S.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international