Rechtstaatlichkeit

Om de polske retsreformers manglende overholdelse af EU-retten  

J. S.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Andrageren opfordrer Europa-Kommissionen til at standse de retsreformer i Polen, der har fundet sted i løbet af de sidste to og et halvt år. Efter hans opfattelse er de ændringer af retssystemet, som den nuværende regering har indført, i strid med EU-retten: Forfatningsdomstolen er praktisk talt blevet nedlagt, og de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der er sikret ved artikel 3, stk. 3, er ved at blive tilsidesat. Derudover er magtens tredeling, retsstatsprincippet og retten til en retfærdig rettergang truet på grund af den udøvende magts suverænitet. Andrageren henviser til artikel 47 i chartret om grundlæggende rettigheder og til Den Europæiske Unions Domstols retspraksis (sag C-64/16).

Thank you for your support, J. S.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international