Privind neconformitatea reformelor juridice din Polonia cu legislația UE  

J. S.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petiționarul solicită Comisiei Europene să pună capăt reformelor juridice care au loc în Polonia de doi ani și jumătate. În opinia sa, modificările aduse sistemului juridic de către actualul guvern sunt contrare dreptului UE: practic, Curtea Constituțională nu mai există în prezent, iar drepturile și libertățile fundamentale garantate de articolul 3 alineatul (3) din TUE sunt încălcate. Mai mult, separarea puterilor în stat, statul de drept și dreptul la un proces echitabil sunt amenințate din cauza supremației puterii executive. Petiționarul face referire la articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale și la jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene (Cauza C-64/16).

Thank you for your support, J. S.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international