Rechtstaatlichkeit

Poola kohtureformi vastuolu kohta ELi õigusega  

J. S.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petitsiooni esitaja palub Euroopa Komisjonil peatada viimasel kahel ja poolel aastal läbiviidava Poola kohtureformi. Praeguse valitsuse muudatused kohtusüsteemis on tema arvates vastuolus ELi õigusega: konstitutsioonikohus on sisuliselt lõpetanud tegevuse, samuti on rikutud ELi toimimise lepingu artikli 3 lõikega 3 tagatud põhiõigusi ja -vabadusi. Täitevvõimu ülimuslikkuse tõttu on ohus võimude lahususe, õigusriigi põhimõtete ja õiglase kohtuliku arutamise õigus. Petitsiooni esitaja osutab Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklile 47 ja Euroopa Kohtu praktikale (kohtuasi C-64/16).

Thank you for your support, J. S.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international