O neskladnosti poljskih pravosodnih reform s pravom EU  ,

J. S.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Vlagatelj peticije poziva Evropsko komisijo, naj ustavi pravosodne reforme na Poljskem, ki se izvajajo v zadnjih dveh letih in pol. Meni, da so spremembe sodnega sistema, ki jih je uvedla sedanja vlada, v nasprotju s pravom EU: ustavno sodišče praktično nima več nobene vloge, temeljne pravice in svoboščine, določene v členu 3(3) PEU, pa se kršijo. Poleg tega so zaradi nadvlade izvršilne oblasti ogrožene delitev oblasti, pravna država in pravica do poštenega sojenja. Vlagatelj peticije se sklicuje na člen 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in sodno prakso sodišča Evropske unije (zadeva C-64/16).

Thank you for your support, J. S.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international