Rechtstaatlichkeit

Ve věci nesouladu polských soudních reforem s právem Unie  

J. S.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Předkladatel vyzývá Evropskou komisi, aby zastavila reformy soudnictví, které v posledních dvou a půl letech probíhají v Polsku. Podle jeho názoru jsou změny soudního systému zavedené současnou vládou v rozporu s právem Unie: Ústavní soud prakticky zanikl a základní práva a svobody zaručené čl. 3 odst. 3 SEU jsou porušovány. Kromě toho jsou kvůli nadřazenosti výkonné moci v ohrožení oddělení pravomoci, právní stát a právo na spravedlivý proces. Předkladatel se odkazuje na čl. 47 Listiny základních práv a judikaturu Soudního dvora Evropské unie (věc C-64/16).

Thank you for your support, J. S.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international