Om polska rättsliga reformer som strider mot EU-rätten  

J. S.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren uppmanar kommissionen att stoppa de rättsliga reformer som pågått i Polen de senaste två och ett halvt åren. Han anser att de ändringar av rättssystemet som den nuvarande regeringen infört strider mot EU-rätten: Författningsdomstolen har mer eller mindre lagts ner och de grundläggande rättigheter och friheter som garanteras av artikel 3.3. i EU-fördraget respekteras inte. Maktfördelningen, rättsstatsprincipen och rätten till en rättvis rättegång hotas också på grund av den verkställande maktens starka ställning. Framställaren hänvisar till artikel 47 i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna och till Europeiska unionens domstols rättspraxis (mål C-64/16).

Thank you for your support, J. S.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international