Europapolitik

W imieniu Kliniki Praw UE, w sprawie ochrony praw obywatelskich w kontekście brexitu 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
21 Supporters 21 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Składający petycję obawia się, że projekt umowy dotyczącej wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE nie obejmie całego spektrum praw, które obecnie przysługują wszystkim obywatelom UE i członkom ich rodzin w odniesieniu do pobytu, pracy i równego traktowania na mocy prawa UE. Twierdzi, że dotyczy to w szczególności trzech grup osób: i) członków rodzin obywateli UE, którzy powrócili do kraju po okresie zamieszkania w innym państwie członkowskim – zarówno tych, którzy wrócili do kraju przed brexitem, jak i tych, którzy wrócą do kraju po brexicie (TSUE – sprawa C-370/90, Surinder Singh); ii) głównych opiekunów obywateli Unii, którzy to opiekunowie mają prawo pobytu w państwie pochodzenia tych obywateli UE (TSUE – sprawa C-34/09, Ruiz Zambrano); (iii) obywateli brytyjskich, którzy mieszkają obecnie w jednym z państw członkowskich UE27 i pragną zachować prawo do stałego swobodnego przemieszczania się. Uważa również, że w umowie o wystąpieniu należy m.in. określić zobowiązania Zjednoczonego Królestwa dotyczące kompleksowego ubezpieczenia zdrowotnego i statusu pracowników, utrzymać nieprzerwany dostęp do unijnych usług wsparcia (SOLVIT i YEA), wprowadzić wymóg sporządzania sprawozdań publicznych dotyczących zgodności z przepisami w okresie przejściowym oraz utrzymać odpowiednie zabezpieczenia w odniesieniu do stosowania ograniczeń związanych z porządkiem publicznym i bezpieczeństwem publicznym.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now