Europapolitik

W imieniu Kliniki Praw UE, w sprawie ochrony praw obywatelskich w kontekście brexitu 

EU Rights Clinic
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
21 Supporters 21 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Time remaining 6 weeks
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Składający petycję obawia się, że projekt umowy dotyczącej wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE nie obejmie całego spektrum praw, które obecnie przysługują wszystkim obywatelom UE i członkom ich rodzin w odniesieniu do pobytu, pracy i równego traktowania na mocy prawa UE. Twierdzi, że dotyczy to w szczególności trzech grup osób: i) członków rodzin obywateli UE, którzy powrócili do kraju po okresie zamieszkania w innym państwie członkowskim – zarówno tych, którzy wrócili do kraju przed brexitem, jak i tych, którzy wrócą do kraju po brexicie (TSUE – sprawa C-370/90, Surinder Singh); ii) głównych opiekunów obywateli Unii, którzy to opiekunowie mają prawo pobytu w państwie pochodzenia tych obywateli UE (TSUE – sprawa C-34/09, Ruiz Zambrano); (iii) obywateli brytyjskich, którzy mieszkają obecnie w jednym z państw członkowskich UE27 i pragną zachować prawo do stałego swobodnego przemieszczania się. Uważa również, że w umowie o wystąpieniu należy m.in. określić zobowiązania Zjednoczonego Królestwa dotyczące kompleksowego ubezpieczenia zdrowotnego i statusu pracowników, utrzymać nieprzerwany dostęp do unijnych usług wsparcia (SOLVIT i YEA), wprowadzić wymóg sporządzania sprawozdań publicznych dotyczących zgodności z przepisami w okresie przejściowym oraz utrzymać odpowiednie zabezpieczenia w odniesieniu do stosowania ograniczeń związanych z porządkiem publicznym i bezpieczeństwem publicznym.

Thank you for your support, EU Rights Clinic

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now