V imenu organizacije EU Rights Clinic, o varstvu pravic državljanov v okviru izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije ,

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
21 Supporters 21 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Vlagatelja peticije skrbi, da osnutek sporazuma o izstopu Združenega kraljestva iz EU ne bo zajemal celotnega nabora pravic, ki jih pravo Unije sedaj zagotavlja vsem državljanom Unije in njihovim družinskim članom v zvezi s prebivanjem, delom in načelom enakega obravnavanja. Vlagatelj peticije trdi, da to zadeva zlasti tri skupine oseb: i) družinske člane državljanov EU, ki so se po prebivanju v drugi državi članici vrnili nazaj domov, in sicer tako tiste, ki so se v matično državo vrnili pred izglasovanjem izstopa Združenega kraljestva iz EU, kot tudi tiste, ki se bodo vračali po navedenem izstopu (Sodišče Evropske unije, zadeva C-370/90, Surinder Singh); ii) skrbnike državljanov Unije, ki uživajo pravico do prebivanja v matični državi državljanov Unije (Sodišče Evropske unije, zadeva C-34/09, Ruiz Zambrano); in iii) državljane Združenega kraljestva, ki sedaj prebivajo v eni izmed 27 držav članic EU in želijo pravico do prostega gibanja ohraniti tudi v prihodnje. Vlagatelj peticije prav tako navaja, da bi moral sporazum o izstopu Združenega kraljestva iz EU med drugim vsebovati zaveze Združenega kraljestva glede celovitega zavarovalnega kritja za primer bolezni in statusa delavcev, ohraniti vse pravice do pritožbe, obdržati neprekinjen dostop do služb EU za pomoč in podporo (SOLVIT in YEA), zahtevati javno objavo poročil o skladnosti v prehodnem obdobju in ohraniti ustrezna jamstva v zvezi z uveljavljanjem omejitev glede javnega reda in javne varnosti.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now