Europapolitik

Namens de EU Rights Clinic, over de bescherming van burgerrechten in het kader van brexit 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
21 Supporters 21 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Indiener vreest dat in de voorlopige uittredingsovereenkomst onvoldoende aandacht wordt besteed aan het volledig scala van rechten op het vlak van huisvesting, werkgelegenheid en gelijke behandeling, die alle EU-burgers en familieleden momenteel hebben krachtens de EU-wetgeving. In het bijzonder voert hij aan dat drie soorten personen hierdoor worden getroffen: i) familieleden van EU-burgers die huiswaarts zijn gekeerd nadat ze in een andere lidstaat hebben verbleven, met name zij die vóór brexit huiswaarts zijn gekeerd en zij die na brexit huiswaarts zullen keren (HvJ-EU-zaak C-370/90 Surinder Singh); ii) personen die daadwerkelijk de zorg hebben voor EU-burgers en die in het thuisland van de EU-burgers een verblijfsrecht genieten (HvJ-EU-zaak C-34/09 Ruiz Zambrano); en iii) Britse Burgers die momenteel in een EU27-lidstaat verblijven en hun rechten op ononderbroken vrijheid van verkeer wensen te behouden. Ook verklaart hij dat de uittredingsovereenkomst onder meer gewag hoort te maken van Britse verbintenissen betreffende uitgebreide ziektekostenverzekering en arbeidsstatus, alle rechten op beroep hoort te behouden, ononderbroken toegang tot EU-bijstandsdiensten (Solvit en YEA) hoort te waarborgen, de uitgifte van nalevingsverslagen hoort op te leggen tijdens de overgangsperiode en gepaste voorzorgsmaatregelen inzake het gebruik van overheidsregels en openbare veiligheidsbeperkingen hoort te handhaven.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now