V mene EU Rights Clinic, o ochrane práv občanov v súvislosti s brexitom 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
21 Supporters 21 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Predkladateľ petície vyjadruje obavy, že návrh dohody o vystúpení nebude v plnej miere zahŕňať celú škálu práv, ktoré majú v súčasnosti všetci občania EÚ a ich rodinní príslušníci, pokiaľ ide o ich pobyt, zamestnanie a rovnaké zaobchádzanie podľa právnych predpisov EÚ. Konkrétne uvádza, že ide o tieto tri kategórie osôb: i) rodinní príslušníci občanov EÚ, ktorí sa vrátili domov po tom, ako mali pobyt v inom členskom štáte, a to tí, ktorí sa vrátili domov pred brexitom, ako aj tí, ktorí sa domov vrátia po brexite (vec Súdneho dvora C-370/90, Surinder Singh); ii) primárni opatrovatelia občanov Únie, ktorí majú právo na pobyt v domovskej krajine občanov EÚ (vec Súdneho dvora C-34/09 Ruiz Zambrano); a iii) britskí občania, ktorí majú v súčasnosti pobyt v niektorom z členských štátov EÚ27 a chcú si zachovať práva na nepretržitý voľný pohyb. Takisto predkladateľ uvádza, že dohoda o vystúpení by mala okrem iného zahŕňať záväzky Spojeného kráľovstva týkajúce sa komplexného zdravotného poistenia a postavenia pracovníkov, zachovať všetky práva odvolať sa a stály prístup k službám podpory EÚ (SOLVIT a YEA), požadovať vydávanie verejne dostupných správ o dodržiavaní predpisov počas prechodného obdobia a zachovať dostatočné záruky v súvislosti s využívaním verejnej politiky a obmedzeniami verejnej bezpečnosti.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now