Europapolitik

V mene EU Rights Clinic, o ochrane práv občanov v súvislosti s brexitom 

EU Rights Clinic
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
21 Supporters 21 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Time remaining 4 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Predkladateľ petície vyjadruje obavy, že návrh dohody o vystúpení nebude v plnej miere zahŕňať celú škálu práv, ktoré majú v súčasnosti všetci občania EÚ a ich rodinní príslušníci, pokiaľ ide o ich pobyt, zamestnanie a rovnaké zaobchádzanie podľa právnych predpisov EÚ. Konkrétne uvádza, že ide o tieto tri kategórie osôb: i) rodinní príslušníci občanov EÚ, ktorí sa vrátili domov po tom, ako mali pobyt v inom členskom štáte, a to tí, ktorí sa vrátili domov pred brexitom, ako aj tí, ktorí sa domov vrátia po brexite (vec Súdneho dvora C-370/90, Surinder Singh); ii) primárni opatrovatelia občanov Únie, ktorí majú právo na pobyt v domovskej krajine občanov EÚ (vec Súdneho dvora C-34/09 Ruiz Zambrano); a iii) britskí občania, ktorí majú v súčasnosti pobyt v niektorom z členských štátov EÚ27 a chcú si zachovať práva na nepretržitý voľný pohyb. Takisto predkladateľ uvádza, že dohoda o vystúpení by mala okrem iného zahŕňať záväzky Spojeného kráľovstva týkajúce sa komplexného zdravotného poistenia a postavenia pracovníkov, zachovať všetky práva odvolať sa a stály prístup k službám podpory EÚ (SOLVIT a YEA), požadovať vydávanie verejne dostupných správ o dodržiavaní predpisov počas prechodného obdobia a zachovať dostatočné záruky v súvislosti s využívaním verejnej politiky a obmedzeniami verejnej bezpečnosti.

Thank you for your support, EU Rights Clinic

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international