Europapolitik

F'isem l-EU Rights Clinic, dwar il-protezzjoni tad-drittijiet taċ-ċittadini fil-kuntest ta' Brexit 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
21 Supporters 21 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Il-petizzjonant jinsab imħasseb li l-abbozz tal-Ftehim ta' Ħruġ mhuwiex se jkopri għalkollox l-ispettru sħiħ ta' drittijiet li ċ-ċittadini tal-UE u l-membri tal-familja kollha tagħhom igawdu minnhom bħalissa fir-rigward tar-residenza, tax-xogħol u tat-trattament indaqs skont il-liġi tal-UE. B'mod partikolari, huwa jargumenta li, dan jikkonċerna tliet kategoriji ta' persuni: i) membri tal-familja ta' ċittadini tal-UE li reġgħu lura f'pajjiżhom wara li għexu fi Stat Membru ieħor, jiġifieri, kemm dawk li reġgħu lura f'pajjiżhom qabel Brexit, kif ukoll dawk li se jerġgħu lura f'pajjiżhom wara Brexit (Kawża tal-QĠUE C-370/90 Surinder Singh); ii) persuni li jagħtu kura tas-saħħa primarja liċ-ċittadini tal-Unjoni li għandhom dritt ta' residenza fil-pajjiż ta' oriġini taċ-ċittadini tal-UE (Kawża tal-QĠUE C-34/09 Ruiz Zambrano); u iii) ċittadini Brittaniċi li bħalissa qegħdin jgħixu fi Stat Membru tal-UE27 u li jixtiequ jżommu d-drittijiet tagħhom għal moviment liberu kontinwu. Huwa jsostni wkoll li l-Ftehim ta' Ħruġ jenħtieġ li, fost oħrajn, jistabbilixxi impenji tar-Renju Unit dwar l-assigurazzjoni komprensiva medika u l-istatus tal-ħaddiema, iżomm id-drittijiet kollha ta' appell, iżomm aċċess kontinwu għal servizzi ta' assistenza tal-UE (SOLVIT u YEA), jirrikjedi l-ħruġ ta' rapporti pubbliċi ta' konformità matul il-perjodu tranżitorju, u jżomm miżuri adegwati ta' salvagwardja dwar l-użu tal-ordni pubbliku u r-restrizzjonijiet tas-sigurtà pubblika.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now