EU Rights Clinic -palvelun puolesta, kansalaisten oikeuksien suojelusta brexitin yhteydessä 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
21 Supporters 21 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Vetoomuksen esittäjä on huolissaan siitä, että erosopimusluonnos ei kata täysin koko kirjoa niitä oikeuksia, jotka kaikilla EU:n kansalaisilla ja perheenjäsenillä on EU:n lainsäädännön mukaan tällä hetkellä asumisen, työn ja yhdenvertaisen kohtelun suhteen. Hänen mukaansa tämä koskee erityisesti kolmea henkilöiden luokkaa: i) EU:n kansalaisten perheenjäseniä, kun kansalainen on palannut kotiin asuttuaan toisessa jäsenvaltiossa, toisin sanoen sekä tapauksia, joissa EU:n kansalainen on palannut kotiin ennen brexitiä, että tapauksia, joissa EU:n kansalainen palaa kotiin brexitin jälkeen (Euroopan unionin tuomioistuin, asia C-370/90, Surinder Singh) ii) unionin kansalaisten pääasiallisia huoltajia, joilla on oikeus asua EU:n kansalaisten kotimaassa (Euroopan unionin tuomioistuin, asia C-34/09, Ruiz Zambrano) iii) Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisia, jotka asuvat nykyisin jossain EU27-jäsenvaltiossa ja haluavat säilyttää edelleen oikeutensa vapaaseen liikkuvuuteen. Hän toteaa myös, että erosopimuksessa olisi muun muassa vahvistettava Yhdistyneen kuningaskunnan kattavaa sairausvakuutusta ja työntekijän asemaa koskevat sitoumukset, säilytettävä kaikki muutoksenhakuoikeudet, säilytettävä edelleen pääsy EU:n neuvontapalveluihin (SOLVIT ja Sinun Eurooppasi -neuvonta), vaadittava julkaistavaksi siirtymäkauden aikana sitoumusten noudattamista koskevat julkiset raportit, ja pidettävä voimassa yleisen järjestyksen ja yleisen turvallisuuden rajoitusten käyttöä koskevat riittävät takeet.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now