Europapolitik

Anthony Valcke ühenduse „EU Rights Clinic“ nimel kodanike õiguste kaitse kohta seoses Brexitiga 

EU Rights Clinic
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
21 Supporters 21 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Time remaining 7 weeks
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Petitsiooni esitaja tunneb muret selle pärast, et väljaastumislepingu eelnõu ei hõlma kõiki õigusi, mis vastavalt ELi õigusele on praegu kõigil ELi kodanikel ja nende pereliikmetel elukoha, töö ja võrdse kohtlemise alal. See puudutab tema väitel eelkõige kolme isikute kategooriat: i) pereliikmed, kes on pöördunud tagasi koju pärast seda, kui nad on elanud teises liikmesriigis, nimelt nii need isikud, kes on koju tagasi pöördunud enne Brexitit, kui ka need, kes pöörduvad koju tagasi pärast Brexitit (Euroopa Liidu Kohtu kohtuasi C-370/90 Surinder Singh); ii) ELi kodanike esmased hooldajad, kellel on nende kodanike elukohariigis elamise õigus (Euroopa Liidu Kohtu kohtuasi C-34/09 Ruiz Zambrano); ja iii) Briti kodanikud, kes elavad praegu ühes ELi 27st liikmesriigist ja soovivad säilitada oma vaba liikumise õiguse. Samuti märgib ta, et väljaastumislepinguga tuleks muu hulgas kehtestada Ühendkuningriigi kohustused seoses üldise ravikindlustuse ja töötajate staatusega, säilitada kõik edasikaebamisõigused, säilitada jätkuv juurdepääs ELi abiteenustele (SOLVIT ja YEA), nõuda üleminekuperioodi jooksul avalike vastavusaruannete väljastamist ning säilitada piisavad kaitsemeetmed seoses avaliku korra ja avaliku julgeoleku piirangute kasutamisega.

Thank you for your support, EU Rights Clinic

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now