För EU Rights Clinic, om att skydda medborgarnas rättigheter i samband med brexit 

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
21 21 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren är orolig för att förslaget till utträdesavtal inte kommer att täcka hela det spektrum av rättigheter som alla EU-medborgare och deras familjemedlemmar för närvarande åtnjuter i samband med uppehållstillstånd, arbete och lika behandling enligt EU-lagstiftningen. Enligt framställaren gäller det framför allt tre kategorier av personer: i) familjemedlemmar till EU-medborgare som har återvänt hem efter att ha bott i en annan medlemsstat, närmare bestämt både de som återvänt hem före brexit och de som kommer att återvända hem efter brexit (Europeiska unionens domstol, mål C-370/90 Surinder Singh), ii) primära vårdnadshavare av unionsmedborgare som har uppehållsrätt i EU-medborgarnas hemland (Europeiska unionens domstol, mål C-34/09 Ruiz Zambrano), och iii) brittiska medborgare som för närvarande är bosatta i en EU27-medlemsstat och vill behålla sina rättigheter till kontinuerlig fri rörlighet. Han hävdar också att man genom utträdesavtalet bland annat bör förankra Förenade kungarikets åtaganden om omfattande sjukförsäkring och arbetstagarstatus, bevara alla rättigheter till överklagan, upprätthålla fortsatt tillgång till EU-biståndstjänster (Solvit och Ditt Europa – Rådgivning), kräva utfärdandet av rapporter om offentlig överensstämmelse under övergångsperioden och upprätthålla lämpliga garantier för användningen av restriktioner för allmän ordning och allmän säkerhet.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now