Europapolitik

Ve věci ochrany práv občanů v souvislosti v brexitem 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
21 Supporters 21 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Předkladatel petice vyjadřuje svou obavu, že návrh dohody o odstoupení nebude zcela pokrývat celé spektrum práv, jichž všichni občané EU a jejich rodinní příslušníci v současné době požívají v souvislosti s bydlištěm, prací a rovným zacházením podle práva EU. Týká se to podle něj zejména tří kategorií osob: i) rodinných příslušníků občanů EU, kteří se vrátili domů poté, co bydleli v jiném členském státě, konkrétně jak těch, kteří se vrátili domů před brexitem, tak těch, kteří se vrátí domů po brexitu (SDEU věc C-370/90 Surinder Singh); ii) osob, které skutečně pečují o občany Unie a které mají právo pobytu v domovské zemi daných občanů EU (SDEU věc C-34/09 Ruiz Zambrano); a iii) britských občanů, kteří v současnosti bydlí v některém členském státě EU-27 a chtějí si zachovat právo na stálý volný pohyb. Rovněž uvádí, že by se v dohodě o odstoupení měly mimo jiné zakotvit závazky Spojeného království v oblasti všeobecného zdravotního pojištění a postavení pracovníků a dále by tato dohoda měla zachovat práva na použití veškerých opravných prostředků, zachovat trvalý přístup k poradenským službám EU (SOLVIT a Vaše Evropa), vyžadovat během přechodného období vydávání veřejně dostupných zpráv o plnění požadavků a zachovat přiměřené záruky týkající se využívání omezení veřejného pořádku.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now