Europapolitik

Ve věci ochrany práv občanů v souvislosti v brexitem 

EU Rights Clinic
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
21 Supporters 21 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Time remaining 6 weeks
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Předkladatel petice vyjadřuje svou obavu, že návrh dohody o odstoupení nebude zcela pokrývat celé spektrum práv, jichž všichni občané EU a jejich rodinní příslušníci v současné době požívají v souvislosti s bydlištěm, prací a rovným zacházením podle práva EU. Týká se to podle něj zejména tří kategorií osob: i) rodinných příslušníků občanů EU, kteří se vrátili domů poté, co bydleli v jiném členském státě, konkrétně jak těch, kteří se vrátili domů před brexitem, tak těch, kteří se vrátí domů po brexitu (SDEU věc C-370/90 Surinder Singh); ii) osob, které skutečně pečují o občany Unie a které mají právo pobytu v domovské zemi daných občanů EU (SDEU věc C-34/09 Ruiz Zambrano); a iii) britských občanů, kteří v současnosti bydlí v některém členském státě EU-27 a chtějí si zachovat právo na stálý volný pohyb. Rovněž uvádí, že by se v dohodě o odstoupení měly mimo jiné zakotvit závazky Spojeného království v oblasti všeobecného zdravotního pojištění a postavení pracovníků a dále by tato dohoda měla zachovat práva na použití veškerých opravných prostředků, zachovat trvalý přístup k poradenským službám EU (SOLVIT a Vaše Evropa), vyžadovat během přechodného období vydávání veřejně dostupných zpráv o plnění požadavků a zachovat přiměřené záruky týkající se využívání omezení veřejného pořádku.

Thank you for your support, EU Rights Clinic

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now