Par pilsoņu tiesību aizsardzību saistībā ar Brexit 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
21 Supporters 21 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas, ka izstāšanās līguma projekts neaptvers pilnīgi visu tiesību spektru, ko pašlaik izmanto visi ES pilsoņi un viņu ģimenes locekļi saistībā ar uzturēšanos, darbu un vienlīdzīgu attieksmi saskaņā ar ES tiesību aktiem Jo īpaši tas attiecas uz trim personu kategorijām: i) ES pilsoņu ģimenes locekļiem, kuri ir atgriezušies mājās pēc uzturēšanās kādā citā dalībvalstī, proti, gan tie, kas ir atgriezušies mājās pirms Brexit, gan tie, kas atgriezīsies mājās pēc Brexit (EST lieta C-370/90 Surinder Singh); ii) Savienības pilsoņu galvenie aprūpētāji, kuriem ir uzturēšanās tiesības ES pilsoņu mītnes zemē (EST lieta C-34/09 Ruiz Zambrano); un iii) Lielbritānijas pilsoņi, kas šobrīd dzīvo kādā no ES 27 dalībvalstīm un vēlas saglabāt savas tiesības uz nepārtrauktu brīvu pārvietošanos. Lūgumraksta iesniedzējs arī norāda, ka izstāšanās līgumā cita starpā ir jānosaka Apvienotās Karalistes saistības attiecībā uz visaptverošu veselības apdrošināšanu un darba ņēmēja statusu, jāpatur visas pārsūdzības tiesības, jāsaglabā nepārtraukta piekļuve ES palīdzības dienestiem (SOLVIT un YEA), jāietver prasība par valsts atbilstības ziņojumu sniegšanu pārejas perioda laikā un jāsaglabā pienācīgas garantijas attiecībā uz sabiedriskās kārtības izmantošanu un sabiedrības drošības ierobežojumiem.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now