Europapolitik

På vegne af "EU Rights Clinic", om beskyttelse af borgernes rettigheder i forbindelse med brexit 

EU Rights Clinic
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
21 Supporters 21 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Time remaining 2 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Andrageren er bekymret over, at udkastet til udtrædelsesaftale ikke fuldt ud vil omfatte hele det spektrum af rettigheder, som alle EU-borgere og familiemedlemmer i øjeblikket nyder godt af i forbindelse med ophold, arbejde og ligebehandling i henhold til EU-retten. Han gør navnlig gældende, at dette berører tre personkategorier: i) familiemedlemmer til EU-borgere, der er vendt hjem efter at have opholdt sig i en anden medlemsstat, navnlig såvel de, der er vendt hjem før brexit, som de, der kommer hjem efter brexit (Domstolens dom i sag C-370/90, Surinder Singh), ii) primære omsorgspersoner for unionsborgere, der har opholdsret i EU-borgerens hjemland (Domstolens dom i sag C-34/09, Ruiz Zambrano), og iii) britiske statsborgere, der på nuværende tidspunkt opholder sig i en EU27-medlemsstat, og som ønsker at bevare deres ret til fortsat fri bevægelighed. Han anfører desuden, at udtrædelsesaftalen bl.a. bør indarbejde Det Forenede Kongeriges tilsagn om omfattende sygeforsikring og arbejdstagerstatus, bevare alle klagerettigheder, opretholde fortsat adgang til EU-støttetjenester (SOLVIT og YEA), kræve udstedelse af rapporter om offentlig overholdelse i løbet af overgangsperioden samt opretholde tilstrækkelige garantier for anvendelsen af offentlige politikker og offentlige sikkerhedsrestriktioner.

Thank you for your support, EU Rights Clinic

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international