På vegne af "EU Rights Clinic", om beskyttelse af borgernes rettigheder i forbindelse med brexit 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
21 Supporters 21 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Andrageren er bekymret over, at udkastet til udtrædelsesaftale ikke fuldt ud vil omfatte hele det spektrum af rettigheder, som alle EU-borgere og familiemedlemmer i øjeblikket nyder godt af i forbindelse med ophold, arbejde og ligebehandling i henhold til EU-retten. Han gør navnlig gældende, at dette berører tre personkategorier: i) familiemedlemmer til EU-borgere, der er vendt hjem efter at have opholdt sig i en anden medlemsstat, navnlig såvel de, der er vendt hjem før brexit, som de, der kommer hjem efter brexit (Domstolens dom i sag C-370/90, Surinder Singh), ii) primære omsorgspersoner for unionsborgere, der har opholdsret i EU-borgerens hjemland (Domstolens dom i sag C-34/09, Ruiz Zambrano), og iii) britiske statsborgere, der på nuværende tidspunkt opholder sig i en EU27-medlemsstat, og som ønsker at bevare deres ret til fortsat fri bevægelighed. Han anfører desuden, at udtrædelsesaftalen bl.a. bør indarbejde Det Forenede Kongeriges tilsagn om omfattende sygeforsikring og arbejdstagerstatus, bevare alle klagerettigheder, opretholde fortsat adgang til EU-støttetjenester (SOLVIT og YEA), kræve udstedelse af rapporter om offentlig overholdelse i løbet af overgangsperioden samt opretholde tilstrækkelige garantier for anvendelsen af offentlige politikker og offentlige sikkerhedsrestriktioner.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now