Väitetystä syrjinnästä italialaisten opettajien kesken opetushenkilöstön varallaololuetteloihin ottamista koskevassa menettelyssä 

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5,662 5,662 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Vetoomuksen esittäjä kuvailee syrjintää, jonka kohteeksi noin 55 000:n ilman yliopistollista opettajantutkintoa (”diploma magistrale”) olevan henkilön väitetään joutuneen Consiglio di Staton (Italian korkein hallintotuomioistuin) täysistunnon antaman tuomion seurauksena (20.12.2017 annettu tuomio nro 11). Tuomio oli vetoomuksen esittäjän ammattiluokan kannalta kielteinen, eli siinä päätettiin, onko laillista vai ei sisällyttää suljettuihin varallaololuetteloihin (GAE) ne henkilöt, joille oli myönnetty ylemmän perusasteen opettajantutkinto ennen vuosia 2001/2002 – sen jälkeen, kun pysyvät varallaololuettelot oli muutettu suljetuiksi ”graduatorie ad esaurimento, GAE” -varallaololuetteloiksi – perusteluna muun muassa se, että ”diploma magistrale” ei ole riittävä pätevyys mahdollistamaan GAE-varallaololuetteloon sisällyttämisen. Tämä tuomio on myös Consiglio di Staton 6. jaoston vakiintuneen kannan vastainen ja se merkitsisi, että kyseisiltä opettajilta kiellettäisiin kaikenlainen opetustoiminta valtion kouluissa ja akkreditoiduissa (osittain yksityisissä) kouluissa. Lisäksi noin 10 000 toistaiseksi voimassa olevin työsopimuksin palkattua opettajaa kävisi tarpeettomiksi, vaikka heille on jo vahvistettu heidän vakinaiset virkansa. Edellä mainitun tuomion kohteena olevien italialaisten opettajien epätasa-arvoinen kohtelu vaikuttaisi myös muiden jäsenvaltioiden, kuten Romanian, kansalaisiin, jotka on katsottu kelpoisiksi opettamaan Italian alemman perusasteen kouluissa, jos heillä on italialaisten opettajien ”magistrale”-opettajantutkintoon verrattavissa oleva ulkomainen tutkinto. Lisäksi Consiglio di Staton täysistunnon päätös olisi ristiriidassa 28. kesäkuuta 1999 annettuun neuvoston direktiiviin 1999/70/EY liitetyn määräaikaista työtä koskevan puitesopimuksen 5 lausekkeen kanssa, koska tiettyjen opettajien jättäminen sisällyttämättä suljettuihin GAE-varallaololuetteloihin merkitsisi, että opettajat, joilla on ”diploma magistrale” -tutkinto, eivät voisi turvautua mihinkään ennalta ehkäiseviin toimiin tai rankaisutoimiin heidän määräaikaisten työsopimustensa lainvastaisen (10 vuotta kattavan) uusimisen suhteen. Se olisi myös ammattipätevyyden tunnustamisesta 7. syyskuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005L0036&from=EN 3 ja 4 artiklan vastaista.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now