Rechtstaatlichkeit

Om påstådd diskriminering bland italienska lärare vid förfarandet för tillgång till reservlistor för lärare 

Michele Scirpoli
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5.662 Supporters 5.662 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren beskriver den påstådda diskrimineringen som 55 000 människor utan universitetsexamen (”diploma magistrale”) som ett resultat av en dom i Consiglio di Stato (dom nr 11 av den 20 december 2017). Domstolen fällde framställarens anställningskategori i frågan om huruvida det är korrekt att inkludera de personer som erhållit examen för undervisning i sekundärutbildning före 2001–2002 på slutna reservlistor (graduatorie ad esaurimento, GAE) efter att permanenta rangordningslistor (reserv) hade konverterats till slutna reservlistor (GAE). Ett av argumenten var att ”diploma magistrale” inte ansågs lämpligt som en kvalifikation för att inkluderas på den slutna reservlistan. Domen strider mot en väletablerad inställning i den sjätte kammaren i Consiglio di Stato vilket skulle innebära att de berörda lärarna inte kan undervisa i statliga skolor eller i ackrediterade (halv-privata) skolor. Dessutom innebär det att cirka 10 000 lärare som anställts med tillsvidareavtal skulle bli överflödiga trots att de redan har fått permanenta anställningar. Den ojämlika behandlingen av de italienska lärare som påverkas av ovan nämnda dom påverkar även medborgare i andra medlemsstater, som Rumänien, som har godkänts för att undervisa i italienska skolor i primärutbildningen med utländska examina som är jämförbara med de italienska ”magistrale”. Slutligen strider domen från Consiglio di Stato mot klausul 5 i ramavtalet om visstidsarbete som finns som bilaga till rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 eftersom man genom att utesluta vissa lärare från de slutna reservlistorna samtycker till att lärare med ”diploma magistrale” inte får dra fördel av förebyggande åtgärder eller straffrättsliga åtgärder för den olagliga (tioåriga) förnyelsen av deras tidsbestämda avtal. Det strider även mot artikel 3 och 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Thank you for your support, Michele Scirpoli

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international