Dwar l-allegata diskriminazzjoni bejn l-għalliema Taljani fil-proċedura li tirregola l-ammissjoni għal-listi ta' riżerva għall-persunal tat-tagħlim 

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5,662 Supporters 5,662 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Il-petizzjonant jiddeskrivi l-allegata diskriminazzjoni li affaċċjaw 55 000 persuna b'diplomi tat-tagħlim mhux universitarji ("diploma magistrale") bħala riżultat ta' sentenza li ngħatat mill-Kunsill tal-Istat fis-sessjoni plenarja (Sentenza Nru 11 tal-20/12/17). Is-sentenza kkundannat il-kategorija ta' impjieg tal-petizzjonant, f'termini ta' jekk kienx leġittimu li fil-listi ta' riżerva magħluqin (GAE) jiġu inklużi dawk li ngħataw diplomi tat-tagħlim tal-iskola sekondarja qabel l-2001-2002, wara li l-listi (ta' riżerva) ta' klassifikazzjoni permanenti ġew mibdula f'listi ta' riżerva magħluqin imsejħa "graduatorie ad esaurimento" (GAE), fejn wieħed mill-argumenti kien li d-"diploma magistrale" ma kinitx adegwata bħala kwalifika abilitanti għall-iskop tal-inklużjoni fil-listi ta' riżerva GAE. Din is-sentenza tmur kontra l-pożizzjoni stabbilita sew tas-6 Kamra tal-Kunsill tal-Istat innifisha, u dan iffiser li l-għalliema inkwistjoni jkunu pprojbiti minn kwalunkwe forma ta' tagħlim fl-iskejjel tal-istat u fl-iskejjel (semiprivati) akkreditati. Barra minn hekk, madwar 10 000 għalliem, li ġew irreklutati taħt kuntratti indefiniti, ikunu esposti biex jingħataw is-sensja, minkejja l-fatt li diġà ġew ikkonfermati fil-postijiet permanenti tagħhom. It-trattament differenti tal-għalliema Taljani affettwati mis-sentenza msemmija hawn fuq jaffettwa wkoll liċ-ċittadini ta' Stati Membri oħra, bħar-Rumanija, li tqiesu eliġibbli biex jgħallmu fl-iskejjel primarji Taljana b'diplomi barrani li jistgħu jitqabblu ma' dawk tal-għalliema Taljani li jkollhom diplomi tat-tagħlim "magistrale". Fl-aħħar mill-aħħar, is-sentenza tas-sessjoni plenarja tal-Kunsill tal-Istat tkun f'kunflitt mal-Klawżola 5 tal-ftehim qafas dwar xogħol għal żmien fiss annessat mad-Direttiva tal-Kunsill 1999/70/KE tat-28 ta' Ġunju 1999, peress li n-nuqqas ta' inklużjoni ta' ċerti għalliema fil-listi ta' riżerva magħluqin GAE jfisser li l-għalliema li jkollhom "diploma magistrale" ma jkunu jistgħu jużaw l-ebda miżura preventiva jew punittiva effettiva fir-rigward tat-tiġdid illegali (ta' 10 snin) tal-kuntratti tagħhom għal żmien fiss. Din tikser ukoll l-Artikoli 3 u 4 tad-Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' Settembru 2005 dwar ir-rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now