Ve věci údajné diskriminace mezi italskými učiteli, pokud jde o zapsání pedagogických pracovníků na rezervní seznamy 

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5,662 Supporters 5,662 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Předkladatel petice uvádí, že v důsledku rozhodnutí, které na plenárním zasedání vydala italská Státní rada (rozhodnutí č. 11 ze dne 20/12/17), čelí na 55 000 držitelů neuniverzitních učitelských diplomů („diploma magistrale“) diskriminaci. Při rozhodování o tom, zda poté, co stálé rezervní seznamy byly změněny na uzavřené rezervní seznamy, tzv. „graduatorie ad esaurimento“ (GAE), je legitimní zařadit na tyto pořadníky i učitele, kteří získali středoškolský učitelský diplom před rokem 2001-2002, rozhodla Státní rada v neprospěch zaměstnanecké kategorie předkladatele. Jedním z argumentů byl, že „diploma magistrale“ nepředstavuje dostatečnou kvalifikaci pro účely zařazení na rezervní seznamy GAE. Dotyčné rozhodnutí je v rozporu s dobře zavedeným postojem 6. komory samotné Státní rady a znamenalo by, že by tito učitelé nemohli učit na státních školách ani na akreditovaných (polosoukromých) školách. Kromě toho by na 10 000 učitelů zaměstnaných na dobu neurčitou mohlo být propuštěno, i přesto, že již byli ve svých stálých pracovních poměrech potvrzeni. Nerovné zacházení s italskými učiteli, na něž se výše uvedené rozhodnutí vztahuje, by se týkalo i státních příslušníků jiných členských států, například Rumunska, které k výuce na italských základních školách opravňoval zahraniční diplom srovnatelný s diplomem italských učitelů „diploma magistrale“. V neposlední řadě by rozhodnutí pléna Státní rady bylo v rozporu s ustanovením č. 5 rámcové dohody o pracovních poměrech na dobu určitou, které tvoří přílohu směrnice Rady 1999/70/ES ze dne 28. června 1999, v tom smyslu, že by nezařazení některých učitelů na uzavřené rezervní seznamy GAE znamenalo, že by držitelé diplomu „diploma magistrale“ nemohli využít žádných účinných preventivních ani represivních opatření týkajících se nelegální (10leté) obnovy jejich smluv na dobu určitou. Rozhodnutí by rovněž bylo v rozporu s články 3 a 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/EC ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now