Rechtstaatlichkeit

O domnevni diskriminaciji italijanskih učiteljev v postopku uvrščanja na rezervne sezname učiteljskega osebja ,

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5.662 Supporters 5.662 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Vlagatelj peticije opisuje domnevno diskriminacijo 55.000 oseb z neuniverzitetnimi diplomami za poučevanje (diploma magistrale) zaradi odločitve Državnega sveta (Consiglio di Stato) na plenarnem zasedanju (sodba št. 11 z dne 20. decembra 2017). V sodbi je bilo razsojeno proti zaposlitveni kategoriji vlagatelja peticije, kar zadeva zakonitost vključitve oseb, ki so pred letom 2001-2002 pridobile diplomsko izobrazbo srednješolskega pedagoga, na zaprte rezervne sezname (GAE), in sicer po preoblikovanju stalnih (rezervnih) seznamov v zaprte rezervne sezname, imenovane „graduatorie ad esaurimento“, pri čemer je bil eden od argumentov, da neuniverzitetna diploma (diploma magistrale) ni zadostna kvalifikacija za vključitev na rezervne sezname GAE. Ta sodba je v nasprotju z uveljavljenim stališčem šestega senata Državnega sveta in bi pomenila, da zadevni učitelji ne bi mogli poučevati na državnih šolah in akreditiranih (delno zasebnih) šolah. Poleg tega bi lahko bilo približno 10.000 učiteljev, zaposlenih za nedoločen čas, odpuščenih, čeprav je njihova zaposlitev za nedoločen čas že bila potrjena. Neenako obravnavanje italijanskih učiteljev, na katere vpliva zgoraj omenjena sodba, bi prizadelo tudi državljane drugih držav članic, kot je Romunija, ki imajo tuje diplome, primerljive z neuniverzitetnimi pedagoškimi diplomami italijanskih učiteljev, in so lahko poučevali v italijanskih osnovnih šolah. Odločitev plenarnega zasedanja Državnega sveta pa bi lahko bila tudi v nasprotju z določbo 5 okvirnega sporazuma o delu za določen čas, priloženega Direktivi Sveta 1999/70/ES z dne 28. junija 1999, saj bi nevključitev nekaterih učiteljev na zaprte rezervne sezname GAE pomenila, da učitelji z neuniverzitetnimi diplomami ne bi mogli koristiti nobenih učinkovitih ukrepov preprečevanja ali sankcioniranja v zvezi z nezakonitimi (10-letnimi) obnovitvami pogodb za določen čas. Kršena bi bila tudi člena 3 in 4 Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international