O navodnoj diskriminaciji talijanskih nastavnika u postupku za uvrštenje na popis prikladnih kandidata za nastavno osoblje 

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5,662 Supporters 5,662 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Podnositelj predstavke opisuje navodnu diskriminaciju kojoj je izloženo 55 000 osoba s nesveučilišnim diplomama („diploma magistrale”) kao rezultat presude koju je donijelo Državno vijeće na plenarnoj sjednici (Presuda br. 11 od 20. prosinca 2017.). Sud je donio presudu protiv kategorije zapošljavanja podnositelja zahtjeva, u smislu legitimnosti toga da se na zatvoren popis prikladnih kandidata (GAE) uvrste osobe koje su prije 2001-2002. dobile diplome za provođenje srednjoškolske nastave, nakon što su stalni popisi prikladnih kandidata pretvoreni u zatvorene popise prikladnih kandidata naziva „graduatorie ad esaurimento” (GAE), a jedan od argumenata bio je taj da „diploma magistrale” nije odgovarajuća kvalifikacija za uvrštenje na „GAE” popis prikladnih kandidata. Ta je presuda u suprotnosti s odlučnim stajalištem šestog vijeća samog Državnog vijeća, a njezina bi posljedica za dotične učitelje bila zabrana bilo kakvog oblika provođenja nastave u državnim školama i akreditiranim (poluprivatnim) školama. Nadalje, otprilike 10 000 nastavnika s ugovorom na neodređeno vrijeme bilo bi proglašeno viškom, unatoč činjenici da su već zaposleni na stalnim radnim mjestima. Neravnopravno postupanje prema talijanskim nastavnicima na koje se odnosi navedena presuda također bi obuhvatilo i državljane drugih država članica, kao što je Rumunjska, za koje je utvrđeno da ispunjavaju kriterije za provođenje nastave u talijanskim osnovnim školama na temelju stranih diploma koje su usporedive s „magistrale” diplomama talijanskih nastavnika. Konačno, odluka plenarne sjednice Državnog vijeća bila bi u suprotnosti s klauzulom 5. Okvirnog sporazuma o radu na određeno vrijeme koji je priložen Direktivi Vijeća 1999/70/EZ od 28. lipnja 1999. godine jer bi neuvrštavanje određenih nastavnika na „GAE” zatvorene popise prikladnih kandidata značilo da nastavnici s „magistrale” diplomama ne mogu koristiti bilo kakve učinkovite preventivne ili kaznene mjere u vezi s nezakonitim (desetogodišnjim) produljenjem njihovih ugovora na određeno vrijeme. To bi također predstavljalo kršenje članaka 3. i 4. Direktive 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. o priznavanju stručnih kvalifikacija.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now