относно предполагаема дискриминация на италианските преподаватели в процедурата за допускане до резервните списъци за преподаватели 

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5,662 5,662 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията описва предполагаемата дискриминация, пред която са изправени 55 000 лица с неуниверситетски дипломи за преподаватели („diploma magistrale“) в резултат на решение, постановено от Държавния съвет на пленарно заседание (Решение № 11 от 20.12.2017 г.). Съдебното решение е взето по отношение на категорията на заетост на вносителя на петицията относно това дали е законосъобразно да се включат в закритите списъци за резервни кандидати (GAE) лицата, които са получили дипломи за преподаватели в училища за средно образование преди 2001—2002 г., след като постоянните списъци с резерви са били преобразувани в закрити списъци с резерви, наречени „graduatorie ad esaurimento“ (GAE), като един от аргументите е, че „diploma magistrale“ е неподходяща квалификация за включване в списъците GAE. Това съдебно решение противоречи на добре установена позиция на 6-ата камара на Държавния съвет и би довело до това на въпросните учители да бъде забранено да преподават в държавни училища и акредитирани (получастни) училища. Освен това около 10 000 преподаватели, наети на безсрочни договори, биха могли да бъдат съкратени въпреки факта, че вече са назначени на постоянна работа. Неравното третиране на италианските учители, засегнати от горепосоченото решение, би се отразило също така и на граждани на други държави членки, като например Румъния, за които се счита, че отговарят на условията за преподаване в италианските начални училища като титуляри на чуждестранни дипломи, сравними с тези на италианските учители с „diploma magistrale“. В крайна сметка решението на пленарната сесия на Държавния съвет ще влезе в противоречие с клауза 5 от Рамковото споразумение за срочната работа, приложено към Директива 1999/70/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г., тъй като невключването на определени учители в списъците с резерви GAE би означавало, че учителите, титуляри на „diploma magistrale“, няма да могат да се възползват от каквито и да било ефективни превантивни или наказателни мерки, свързани с незаконните (10-годишни) подновявания на срочните им трудови договори. Това би било в нарушение и на членове 3 и 4 от Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно признаването на професионалните квалификации.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now