O údajnej diskriminácii medzi talianskymi učiteľmi pri postupe zapisovania pedagogických pracovníkov do rezervných zoznamov 

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5,662 Supporters 5,662 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Predkladateľ petície opisuje údajnú diskrimináciu, ktorej je vystavených 55 000 osôb s nevysokoškolským učiteľským diplomom (tzv. diploma magistrale) v dôsledku rozhodnutia vydaného plenárnym zasadnutím Štátnej rady (rozhodnutie č. 11 z 20. 12. 2017). V otázke, či je alebo nie je legitímne zaradiť na uzavreté rezervné zoznamy (GAE) osoby, ktoré získali stredoškolské učiteľské diplomy pred rokom 2001-2002, keď sa trvalé poradovníky (rezervné zoznamy) zmenili na uzatvorené rezervné zoznamy nazvané graduatorie ad esaurimento (GEA), Štátna rada rozhodla, že kategória zamestnania predkladateľa petície nie je oprávnená byť na tomto zozname. Jedným z argumentov je, že diploma magistrale nie je dostatočnou kvalifikáciou potrebnou na účel zaradenia do zoznamov GAE. Toto rozhodnutie je v rozpore so zavedenou pozíciou 6. komory samotnej Štátnej rady a znamenalo by, že dotknutí učitelia by nemohli nijakou formou vyučovať v štátnych školách a akreditovaných (polosúkromných) školách. Približne 10 000 učiteľov prijatých na základe zmlúv na dobu neurčitú by okrem toho muselo byť prepustených, a to aj napriek tomu, že už majú potvrdené stále pracovné miesta. Nerovnaké zaobchádzanie s talianskymi učiteľmi v dôsledku uvedeného rozhodnutia by ovplyvnilo aj štátnych príslušníkov iných členských štátov, napríklad Rumunska, ktorí boli považovaní za oprávnených vyučovať na talianskych základných školách so zahraničnými diplomami porovnateľnými s diplomami diploma magistrale talianskych učiteľov. Rozhodnutie z plenárneho zasadnutia Štátnej rady by v konečnom dôsledku bolo v rozpore s doložkou 5 rámcovej dohody o práci na dobu určitú, ktorá tvorí prílohu k smernici Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999, lebo nezahrnutie niektorých učiteľov do uzavretých rezervných zoznamov GAE by znamenalo, že učitelia, ktorí sú držiteľmi diplomu diploma magistrale, by nemohli využiť žiadne účinné preventívne ani represívne opatrenia týkajúce sa nezákonného (desaťročného) obnovenia ich zmlúv na dobu určitú. Zároveň by išlo o porušenie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now