Rechtstaatlichkeit

Privind presupusa discriminare a cadrelor didactice din Italia în procesul de admitere pe listele cadrelor didactice de rezervă 

Michele Scirpoli
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5.662 Supporters 5.662 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petiționarul descrie presupusa discriminare cu care se confruntă 55 000 de profesori cu diplome de absolvire a unor institute pedagogice („diploma magistrale”), ca urmare a hotărârii pronunțate de Consiliul de Stat la sesiunea plenară (Hotărârea nr. 11 din 20.12.2017). Hotărârea a fost pronunțată împotriva categoriei de încadrare în muncă a petiționarului și se referea la legitimitatea sau ilegitimitatea includerii pe listele de rezervă închise (GAE) a persoanelor cărora li se acordaseră diplome de profesori pentru învățământul secundar înainte de 2001-2002, după ce listele permanente de candidați eligibili au fost transformate în liste de rezervă închise, denumite „graduatorie ad esaurimento” (GAE), argumentând, printre altele, că „diploma magistrale” nu constituia o calificare adecvată în scopul includerii candidatului pe listele de rezervă GAE. Hotărârea contravine jurisprudenței celei de-a șasea camere a Consiliului de Stat, iar respectarea ei ar presupune că profesorilor în cauză li s-ar interzice orice formă de predare în școlile de stat și în școlile acreditate (semiprivate). În plus, aproximativ 10 000 de cadre didactice angajate cu contracte pe durată nedeterminată ar fi expuse șomajului, în ciuda faptului că au primit deja confirmarea ocupării postului permanent. Tratamentul inegal aplicat profesorilor italieni afectați de hotărârea menționată anterior ar afecta negativ și resortisanții altor state membre, precum România, care au fost admiși să predea în școlile primare din Italia pe baza diplomelor străine, echivalente diplomei absolvenților de institute pedagogice. În cele din urmă, hotărârea adoptată la sesiunea plenară a Consiliului de Stat contravine clauzei 5 a acordului-cadru cu privire la munca pe durată determinată care figurează în anexa la Directiva 1999/70/CE a Consiliului din 28 iunie 1999, întrucât neincluderea anumitor cadre didactice pe listele de rezervă închise GAE ar însemna că profesorii cu „diploma magistrale” nu ar putea să solicite protecție împotriva oricăror măsuri efective, preventive sau punitive legate de prelungirea (pe 10 ani) ilegală a contractelor lor pe durată determinată. Ar constitui, de asemenea, o încălcare a articolelor 3 și 4 din Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale.

Thank you for your support, Michele Scirpoli

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international