Rechtstaatlichkeit

Over de vermeende discriminatie tussen Italiaanse leerkrachten in de procedure voor toegang tot de reservelijsten voor onderwijzend personeel 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5.662 Supporters 5.662 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Indiener beschrijft de vermeende discriminatie van 55 000 personen met niet-universitaire lerarendiploma’s ("diploma magistrale") als gevolg van een uitspraak van de Raad van State in de plenaire vergadering (arrest nr. 11 van 20/12/17). Het arrest betrof de vraag of, na de omzetting van de permanente (reserve)lijsten in gesloten reservelijsten, bekend als "graduatorie ad esaurimento" (GAE), ook personen op de lijst mochten staan die hun diploma voor leerkracht secundair onderwijs vóór 2001-2002 behaald hadden. De Raad van State sprak zich negatief uit over de opname van het "diploma magistrale" (de beroepscategorie waartoe indiener behoort) op de GAE-reservelijst, onder meer omdat het "diploma magistrale" als kwalificatie onvoldoende zou zijn. Dit arrest staat haaks op een gevestigd standpunt van de 6e kamer van de Raad van State zelf en zou betekenen dat de betrokken leerkrachten iedere vorm van lesgeven in openbare scholen en erkende (semi-particuliere) scholen wordt verboden. Bovendien zouden zo'n 10 000 leerkrachten die met een contract voor onbepaalde tijd zijn aangenomen, worden ontslagen, ook al zijn zij reeds vastbenoemd. De ongelijke behandeling van de Italiaanse leerkrachten die door bovengenoemd arrest worden getroffen, zou ook gevolgen hebben voor onderdanen van andere lidstaten, zoals Roemenië, die in de Italiaanse basisscholen les mogen geven als zij een buitenlands diploma hebben dat vergelijkbaar is met dat van Italiaanse leerkrachten met een "magistrale"-onderwijsdiploma. Ten slotte zou de uitspraak van de plenaire zitting van de Raad van State in strijd zijn met clausule 5 van de raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, die als bijlage bij Richtlijn 1999/70/EG van de Raad van 28 juni 1999 is gevoegd, aangezien het niet opnemen van bepaalde leraren op de gesloten GAE-reservelijsten zou betekenen dat leerkrachten met een "diploma magistrale" geen gebruik kunnen maken van doeltreffende preventie- of strafmaatregelen tegen de onwettige (10-jarige) verlengingen van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. De uitspraak zou eveneens in strijd zijn met artikelen 3 en 4 van Richtlijn2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international