Rechtstaatlichkeit

Michele Scirpol Itaalia õpetajate väidetava diskrimineerimise kohta õpetajate reservnimekirjadesse lisamisel 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5.662 Supporters 5.662 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petitsiooni esitaja kirjeldab väidetavat diskrimineerimist, mille all kannatab 55 000 inimest, kellel puudub ülikoolis õpetamist lubav diplom (diploma magistrale), ning mis on Itaalia riiginõukogu täiskogu istungil tehtud otsuse tagajärg (otsus nr 11, 20.12.2017). Otsus oli petitsiooni esitaja kutsekategooria suhtes ebasoodus ehk otsustati, kas on seaduslik lisada suletud reservnimekirja (GAE) need, kes said keskkooli õpetaja diplomi enne 2001-2002. aastat – pärast seda, kui alalised värbamis(reserv)nimekirjad muudeti suletud reservnimekirjadeks (graduatorie ad esaurimento - GAE), – muu hulgas sel põhjusel, et diploma magistrale omamine ei olnud piisav kvalifikatsioon selleks, et kuuluda GAE reservnimekirja. See otsus on vastuolus riiginõukogu 6. koja väljakujunenud seisukohaga ning tähendab seda, et kõnealustel õpetajatel keelatakse õpetada riigikoolides ja akrediteeritud (pooleldi era-) koolides. Peale selle võib töölt lahti laskmine ohustada ligikaudu 10 000 õpetajat, kes võeti tööle tähtajatute lepingute alusel, kuigi nad on juba alalistele ametikohtadele kinnitatud. Kõnealusest otsusest tulenev Itaalia õpetajate ebavõrdne kohtlemine mõjutaks ka muudest liikmesriikidest, näiteks Rumeeniast pärit kodanikke, kes on tunnistatud sobivaks õpetama Itaalia algkoolides välismaalt saadud diplomitega, mis on võrreldavad Itaalia õpetajate diplomitega (diploma magistrale). Lõppkokkuvõttes oleks riiginõukogu täiskogu istungil tehtud otsus vastuolus nõukogu 28. juuni 1999. aasta direktiivile lisatud tähtajalist tööd käsitleva raamkokkuleppe klausliga 5, kuna teatavate õpetajate välja jätmine suletud reservnimekirjadest tähendaks seda, et diploma magistrale omandanud õpetajad ei saa enda kaitseks kasutada tõhusaid ennetus- või karistusmeetmeid seoses nende tähtajalise lepingu ebaseadusliku uuendamisega (10 aastaks). Samuti oleks see vastuolus Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. septembri 2005. aasta direktiivi 2005/36/EÜ (kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta) artiklitega 3 ja 4.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international