Dėl tariamos Italijos mokytojų diskriminacijos taikant priėmimo į mokymo personalo rezervo sąrašus procedūrą

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5,662 Supporters 5,662 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Peticijos pateikėjas aprašo tariamą diskriminaciją, su kuria susidūrė 55 000 žmonių, įgijusių neuniversitetinį pedagoginį išsilavinimą, dėl Valstybės Tarybos plenarinės sesijos metu priimto sprendimo (Sprendimas Nr. 11 2017 m. gruodžio 20 d.). Sprendimas buvo nepalankus peticijos pateikėjo užimtumo kategorijai, atsižvelgiant į tai, ar į uždaruosius rezervo sąrašus („GAE“) teisėtai įtraukti tie asmenys, kuriems mokymo vidurinėse mokyklose diplomai buvo suteikti iki 2001–2002 m., po to, kai nuolatiniai reitingavimo (rezervo) sąrašai buvo pakeisti į uždaruosius rezervo sąrašus, vadinamus „graduatorie ad esaurimento“ („GAE“), nes vienas iš argumentų buvo tai, kad „diploma magistrale“ buvo nepakankama kvalifikacija, norint įtraukti į „GAE“ rezervo sąrašus. Šis sprendimas prieštarauja nusistovėjusiai pačios Valstybės Tarybos 6-osios kolegijos pozicijai ir tai reikštų, kad aptariamiems mokytojams draudžiama mokyti valstybinėse ir akredituotose (pusiau privačiose) mokyklose bet kokia forma. Be to, apie 10 000 mokytojų, įdarbintų pagal neterminuotas darbo sutartis, galėtų būti atleisti, nepaisant to, kad jų nuolatinės darbo vietos yra patvirtintos. Nevienodas požiūris į Italijos mokytojus, kuriems taikomas anksčiau minėtas sprendimas, taip pat galėtų paveikti kitų valstybių narių, pavyzdžiui, Rumunijos, piliečius, kuriems suteikta galimybė mokyti Italijos pradinėse mokyklose turint užsienio diplomus, kurie prilygsta Italijos mokytojų „magistrale“ diplomams. Galiausiai Valstybės Tarybos plenarinės sesijos metu priimtas sprendimas prieštarautų preliminariojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis, kuris buvo pridėtas prie 1999 m. birželio 28 d. Tarybos direktyvos 1999/70/EB, 5 nuostatai, nes tam tikrų mokytojų neįtraukus į uždaruosius „GAE“ rezervo sąrašus reikštų, kad „diploma magistrale“ turintys mokytojai negalėtų imtis jokių veiksmingų prevencinių ar represinio pobūdžio priemonių, susijusių su neteisėtu (10 metų) jų terminuotų sutarčių atnaujinimu. Sprendimas taip pat pažeistų 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo 3 ir 4 straipsnius.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now