Om påstået forskelsbehandling mellem italienske lærere i proceduren for optagelse af undervisere på reservelister 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5.662 Supporters 5.662 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Andrageren beskriver den påståede forskelsbehandling af 55 000 personer med ikke-universitære undervisningsdiplomer ("diploma magistrale") som følge af en dom afsagt af den øverste forvaltningsdomstol (dom nr. 11 af 20.12.2017). Den dom, der blev afsagt imod andragerens beskæftigelseskategori for så vidt angår, om det var legitimt eller ej at medtage personer, som havde opnået deres diplomer som undervisere på sekundærtrinnet før 2001-2002, på lukkede reservelister (GAE), efter at de permanente reservelister var blevet konverteret til lukkede reservelister med betegnelsen "graduatorie ad esaurimento" (GAE), idet et af argumenterne var, at et "diploma magistrale" ikke var tilstrækkeligt til at blive optaget på GAE-listerne. Disse domme går stik imod den veletablerede holdning i statsrådets egen 6. kammer, og det ville betyde, at de pågældende lærere ville blive udelukket fra enhver form for undervisning i statsskoler og akkrediterede (halvprivate) skoler. Desuden vil omkring 10 000 lærere, der er ansat med tidsubegrænsede kontrakter, sandsynligvis vil blive afskediget, selv om de allerede er blevet bekræftet i deres faste stillinger. Den ulige behandling af de italienske lærere, der er berørt af ovennævnte dom, vil også påvirke statsborgere fra andre medlemsstater, som f.eks. Rumænien, der har været berettiget til at undervise i italienske folkeskoler med udenlandske eksamensbeviser, der kan sammenlignes med de italienske lærere med "magistrale" eksamensbeviser. Endelig ville statsrådets dom være i strid med § 5 i rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er knyttet som bilag til Rådets direktiv 1999/70/EF af 28. juni 1999, eftersom udelukkelsen af visse lærere på de lukkede GAE-reservelister ville betyde, at lærere med et "diploma magistrale" ikke ville være i stand til at benytte sig af nogen form for effektive forebyggende eller straffemæssige foranstaltninger i forbindelse med de ulovlige (10-årige) fornyelser af deres tidsbegrænsede ansættelseskontrakter. Det ville også være i strid med artikel 3 og 4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer,

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now