Kultur

от името на Шин Фейн, относно твърдения за нарушение на Директивата за пречистването на градските отпадъчни води в Дъблин 

Sinn Féin
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1 Supporter 1 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched 14/01/2020
  2. Collection yet 9 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Вносителят на петицията се оплаква, че в Дъблинския залив, определен за биосферен резерват от ЮНЕСКО, се изпускат отпадъчни води от пречиствателната станция „Рингсенд“. Вносителят счита, че това застрашава качеството на водата, биологичното разнообразие, екосистемата и здравето на над 300 000 жители. Вносителят на петицията съобщава, че проблемът е бил особено сериозен през лятото на 2019 г., когато е въведена временна забрана за къпане на няколко дъблински плажа поради огромното изливане на отпадъчни води от пречиствателната станция „Рингсенд“. Вносителят на петицията съобщава още, че Комисията е започнала производства за установяване на нарушение срещу Ирландия за неспазването на съответното законодателство на ЕС в тази област. Вносителят на петицията призовава Парламента да гарантира, че ирландското правителство спазва Директивата за пречистването на градските отпадъчни води и решава проблемите, причинени от изпускането на отпадъчни води от пречиствателната станция „Рингсенд“.

Thank you for your support, Sinn Féin

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now