Kultur

För Sinn Féin, om påstådda överträdelser i Dublin av direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse  

Sinn Féin
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1 Supporter 1 in European Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched 14/01/2020
  2. Collection yet 11 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Framställaren påtalar att reningsverket Ringsend släpper ut avloppsvatten i Dublinbukten, som av Unesco utsetts till biosfär-reservat. Framställaren anser detta som ett hot mot vattenkvaliteten, den biologiska mångfalden, ekosystemet och över 300 000 invånares hälsa. Framställaren meddelar att problemet var särskilt svårt sommaren 2019, då det rådde tillfälligt badförbud på ett flertal badstränder i Dublin till följd av ett alltför stort utsläpp av avloppsvatten från reningsverket Ringsend. Framställaren meddelar också att kommissionen inlett överträdelseförfaranden mot Irland för att landet inte följt gällande EU-lagstiftning på detta område. Framställaren begär att Europaparlamentet ska sörja för att statsmakterna i Irland följer direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse och gör något åt de problem som följer av att reningsverket Ringsend släpper ut avloppsvatten.

Thank you for your support, Sinn Féin

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now