Kultur

V mene spoločnosti Sinn Féin, o údajnom porušení smernice o čistení komunálnych odpadových vôd v Dubline 

Sinn Féin
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1 Supporter 1 in European Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched 14/01/2020
  2. Collection yet 10 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Predkladateľ petície sa sťažuje, že odpadová voda sa vypúšťa z čističky odpadových vôd do dublinského zálivu, ktorú UNESCO vyhlásilo za biosférickú rezerváciu. Predkladateľ petície sa domnieva, že to ohrozuje kvalitu vody, biodiverzitu, ekosystém a zdravie viac ako 300 000 obyvateľov. Predkladateľ petície uvádza, že problém bol v lete 2019 mimoriadne zlý, keď bol zavedený dočasný zákaz kúpania na niekoľkých dublinských plážach, a to z dôvodu nadmerného vypúšťania odpadových vôd z čističky v Ringsende. Predkladateľ petície tiež informuje o tom, že Komisia začala proti Írsku konanie o nesplnení povinnosti za nedodržiavanie príslušných právnych predpisov EÚ v tejto oblasti. Predkladateľ petície žiada Parlament, aby zabezpečil, že írska vláda bude dodržiavať smernicu o čistení komunálnych odpadových vôd a riešiť problémy spôsobené vypúšťaním odpadových vôd z čističky odpadových vôd z Ringsende.

Thank you for your support, Sinn Féin

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now