Rechtstaatlichkeit

Om bristande genomförande av förordning (EU) nr 2015/2421 om ändring av förordning (EG) nr 861/2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande och förordning (EG) nr 1896/2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande  

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in European Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched October 2019
  2. Collection yet 8 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Framställaren begär att Europaparlamentet ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de spanska myndigheterna anpassar spansk lagstiftning till förordning (EU) nr 2015/2421 om ändring av förordning (EG) nr 861/2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande och förordning (EG) nr 1896/2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande. Han begär i synnerhet att det i mål som omfattar fordringar på mindre än 5 000 euro inte längre ska vara obligatoriskt att anlita en advokat eller ett rättsligt ombud, utan att för den skulle utesluta möjligheten att anlita en advokat eller ett rättsligt ombud om ärendet i fråga kräver detta, oavsett vilket belopp som står på spel.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now