Rechtstaatlichkeit

O nevykonávaní nariadenia (EÚ) 2015/2421, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 861/2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, a nariadenie (ES) č. 1896/2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze  

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched October 2019
  2. Collection yet 6 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Predkladateľ petície žiada, aby Európsky parlament prijal všetky opatrenia, ktorými zabezpečí, aby španielske orgány uviedli vnútroštátne právne predpisy do súladu s nariadením (EÚ) 2015/2421, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 861/2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, a s nariadením (ES) č. 1896/2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze. Žiada konkrétne to, aby v prípadoch týkajúcich sa pohľadávok nižších ako 5 000 EUR nebolo povinné angažovať právnika alebo právneho zástupcu, ale bez toho, aby sa bránilo zapojeniu týchto právnikov, pokiaľ si to bez ohľadu na príslušnú sumu vyžaduje predmetná záležitosť.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now