Rechtstaatlichkeit

относно неизпълнението на Регламент (ЕС) 2015/2421 за изменение на Регламент (ЕО) № 861/2007 за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес и Регламент (ЕО) № 1896/2006 за създаване на процедура за европейска заповед за плащане  

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched October 2019
  2. Collection yet 6 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Вносителят на петицията призовава Европейския парламент да предприеме всички необходими мерки за гарантиране, че испанските органи ще приведат националното си законодателство в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/2421 за изменение на Регламент (ЕО) № 861/2007 за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес и Регламент (ЕО) № 1896/2006 за създаване на процедура за европейска заповед за плащане. Той иска по-специално да се отмени задължението за наемане на адвокат или юридически представител в случаите, свързани с искове на стойност под 5 000 EUR, без обаче да се отменя участието на тези правни специалисти в случаите, когато, независимо от съответната сума, разглежданият въпрос изисква това.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now