Rechtstaatlichkeit

Asjaolu kohta, et ei ole rakendatud määrust (EL) 2015/2421 (millega muudetakse määrust (EÜ) nr 861/2007, millega luuakse Euroopa väiksemate nõuete menetlus, ning määrust (EÜ) nr 1896/2006, millega luuakse Euroopa maksekäsumenetlus)  

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched October 2019
  2. Collection yet 6 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Petitsiooni esitaja palub, et Euroopa Parlament võtaks kõik vajalikud meetmed tagamaks, et Hispaania ametiasutused viiksid siseriiklikud õigusaktid kooskõlla määrusega (EL) 2015/2421, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 861/2007, millega luuakse Euroopa väiksemate nõuete menetlus, ning määrust (EÜ) nr 1896/2006, millega luuakse Euroopa maksekäsumenetlus. Ta palub eelkõige, et kohtuasjades, mis hõlmavad alla 5000 euro suuruseid nõudeid, ei oleks advokaat või õiguslik esindaja enam kohustuslik, kuid samas ei välistaks see nende õigusspetsialistide osalemist, kui käsitletav küsimus – sõltumata summa suurusest – seda nõuab.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now