Bauvorhaben

Namens GreenSando, over een verzoek om een einde te maken aan het buitensporige landgebruik in het zuiden van Milaan 

GreenSando
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
61 Supporters 61 in Europäische Union
12% from 500 for quorum
  1. Launched June 2020
  2. Time remaining > 6 Wochen
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Indiener stelt dat het bebouwde oppervlak van San Donato Milanese volgens de databank over het gebruik van landbouwgrond en beboste grond tussen 1954 en 2015 is toegenomen van 93 tot 688 hectare, en dat het landbouwoppervlak daarentegen is afgenomen van 1 147 tot 475 hectare. Hij hekelt de herziening van de plannen voor landgebruik, waarin volgens hem onterecht wordt verkondigd dat voor de plannen helemaal geen land nodig is, terwijl ze in werkelijkheid drastische stedelijke uitbreidingsmaatregelen omvatten. Indiener stelt in het bijzonder dat in de gemeente vier groengebieden dreigen te verdwijnen, aangezien overeenkomsten zijn gesloten waarin toestemming wordt verleend voor bouwwerkzaamheden, wat betekent dat vele hectaren gezonde grond zullen worden vernietigd. Indiener is in het licht van het bovenstaande van oordeel dat deze initiatieven haaks staan op de mededeling van de Commissie over het stappenplan voor efficiënt hulpbronnengebruik in Europa, waarin wordt gestreefd naar de uitbanning van landgebruik in de EU tegen 2050. Indiener verzoekt het Europees Parlement tot slot op te treden om de uitvoering van de geplande werkzaamheden te voorkomen en de duurzame bescherming van het resterende land te waarborgen.

Thank you for your support, GreenSando

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international