Bauvorhaben

GreenSandon puolesta, pyynnöstä lopettaa liiallinen maankäyttö eteläisessä Milanossa 

GreenSando
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
61 Supporters 61 in Europäische Union
12% from 500 for quorum
  1. Launched June 2020
  2. Time remaining > 6 Wochen
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Vetoomuksen esittäjä toteaa, että viljelymaan ja metsämaan käyttötarkoituksia koskevan tietokannan mukaan San Donato Milanesen kunnan rakennettu ala kasvoi 93:sta 688 hehtaariin vuosina 1954–2015, kun taas maatalousmaan pinta-ala väheni 1 147:stä 475 hehtaariin. Vetoomuksen esittäjä tuomitsee päivitetyt maankäyttösuunnitelmat, jotka eivät kuvausten mukaan sisältäisi lainkaan maankäyttöä – vetoomuksen esittäjän mukaan tämä kuvaus on virheellinen, koska todellisuudessa suunnitelmat pitävät sisällään merkittäviä kaupunkialueen laajentamistoimia. Tarkemmin sanottuna vetoomuksen esittäjä väittää, että San Donato Milanesen kunnassa neljä viheraluetta on vaarassa: kunnassa on tehty sopimuksia, jotka sallivat rakentamisen, jonka myötä tuhoutuisi lukuisia hehtaareja tervettä maaperää. Siksi vetoomuksen esittäjä katsoo, että nämä aloitteet ovat ristiriidassa aiheesta ”Etenemissuunnitelma kohti resurssitehokasta Eurooppaa” annetun komission tiedonannon kanssa, jossa asetetaan tavoitteeksi vähentää maan käyttöönotto EU:ssa nollaan vuoteen 2050 mennessä. Lopuksi vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan parlamenttia puuttumaan asiaan, jotta estetään suunniteltujen töiden toteuttaminen ja varmistetaan jäljellä olevan maan pysyvä suojelu.

Thank you for your support, GreenSando

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international