Umwelt

D. R. H. Murcias Mar Menori laguunis toime pandud keskkonnakuritegude kohta 

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched April 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petitsiooni esitaja kaebab selle üle, et keskkonnakaitse, -järelevalve ja -kontrolli eeskirjade rakendamine on Murcias Mar Menori laguuni puhul puudulik, ning mõistab hukka keskkonnakuritegude arvu murettekitava suurenemise. Petitsiooni esitaja nõuab Murcia piirkondlikult omavalitsuselt keskkonnaalase pädevuse äravõtmist kohustuste täitmata jätmise tõttu, mille tagajärjel on Mar Menorist saanud surnud veekogu. Petitsiooni esitaja palub Euroopa Komisjonil luua Mar Menori laguunis asuval saarel keskkonnajaam, et jälgida laguuni seisundit ja taastumist. Petitsiooni esitaja nõuab, et ELi õiguse rikkumise eest algatataks distsiplinaarmenetlus, ning mõistab hukka maa põllumajandusliku liigkasutuse ja ülemäärase linnastumise.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international