Περιοχή: Europäische Union
Rechtstaatlichkeit

Concerning international child abduction in Japan 

V. F.
Η αναφορά απευθύνεται σε
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
179 Υποστηρικτές 179 σε Europäische Union
36% του 500 για απαρτία
  1. Ξεκίνησε Ιανουαρίου 2020
  2. Συλλογή ακόμα 2 μήνες
  3. Υποβολή
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Πρόκειται για μια ηλεκτρονική αναφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου . Προωθήστε για να εγγραφείτε και να υπογράψετε στη σελίδα αναφοράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου :

Υπογράψτε

The petitioner sets out his problems, indicating that his Japanese wife has abducted his two children, who are of French and Japanese nationality, and argues that Japan is infringing the 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction, which it ratified in 2014. He points out that Japanese legislation makes no provision for shared custody, visiting rights or the right of access to their children for non-Japanese parents. He is accordingly asking the European Parliament to make representations to Japan, calling on it to do everything necessary to prevent further infringements of national and international law, in particular the 1989 UN Convention on the Rights of the Child.

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας , V. F.

Συζήτηση

Ακόμα κανένα επιχείρημα υπέρ.

Ακόμα κανένα επιχείρημα κατά.

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

Διεθνές openPetition