Rechtstaatlichkeit

относно международното отвличане на деца в Япония 

V. F.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
158 Supporters 158 in European Union
32% from 500 for quorum
  1. Launched 17/01/2020
  2. Collection yet 11 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Вносителят на петицията излага проблемите, пред които е изправен, като посочва, че японската му съпруга е отвлякла двете му деца, които са с френско и японско гражданство, и твърди, че Япония нарушава Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца, която е ратифицирала през 2014 г. Той посочва, че японското законодателство не съдържа разпоредби за упражняване на съвместни родителски права, права на посещение или право на достъп на родители, които не са японски граждани, до децата им. Във връзка с това той иска от Европейския парламент да направи постъпки пред Япония и да я призове да направи всичко необходимо с цел предотвратяване на по-нататъшни нарушения на националното и международното право, по-специално на Конвенцията на ООН от 1989 г. за правата на детето.

Thank you for your support, V. F.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now