Rechtstaatlichkeit

относно международното отвличане на деца в Япония 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
179 Supporters 179 in European Union
Collection finished
  1. Launched January 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията излага проблемите, пред които е изправен, като посочва, че японската му съпруга е отвлякла двете му деца, които са с френско и японско гражданство, и твърди, че Япония нарушава Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца, която е ратифицирала през 2014 г. Той посочва, че японското законодателство не съдържа разпоредби за упражняване на съвместни родителски права, права на посещение или право на достъп на родители, които не са японски граждани, до децата им. Във връзка с това той иска от Европейския парламент да направи постъпки пред Япония и да я призове да направи всичко необходимо с цел предотвратяване на по-нататъшни нарушения на националното и международното право, по-специално на Конвенцията на ООН от 1989 г. за правата на детето.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international