Rechtstaatlichkeit

W sprawie uprowadzenia dziecka za granicę w Japonii 

V. F.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
179 Supporters 179 in Europäische Union
36% from 500 for quorum
  1. Launched January 2020
  2. Time remaining 6 weeks
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Składający petycję przedstawia swoje problemy, wskazując, że jego japońska żona uprowadziła dwójkę jego dzieci, które mają francuskie i japońskie obywatelstwo, i twierdzi, że Japonia dopuszcza się naruszenia Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę z 1980 r., ratyfikowanej przez Japonię w 2014 r. Wskazuje, że ustawodawstwo japońskie nie zawiera przepisów dotyczących wspólnie wykonywanego prawa pieczy, praw do odwiedzin ani prawa dostępu do dzieci przysługującego rodzicom niepochodzącym z Japonii. Zwraca się zatem do Parlamentu Europejskiego o zwrócenie się do organów japońskich i wezwanie ich do podjęcia działań zapobiegających dalszym naruszeniom prawa krajowego i międzynarodowego, w szczególności Konwencji ONZ o prawach dziecka z 1989 r.

Thank you for your support, V. F.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international